Kasutusjuhend

Õpilasena on sul ligipääs neljale põhi leheküljele:

MyField - siin saad sa lahendada ülesandeid, kinnitada hinnet, registreerida ennast kontrolltööle või laborisse, broneerida endale kodukit ja pakkuda laboriaegu. See on keskne lehekülg kõigi õppetööga puudutavate tegevuste jaoks.

Profiil - siin saad sa uuendada enda andmeid, et õpejõududel oleks lihtne sinuga väljaspool ISC süsteemi vajadusel kontakteeruda. Lisaks sellele leiad sa sealt ka interaktiivse töölaua mida saab kasutada oma eelnevate sisestuste vaatamiseks ja õppeprotsessi jälgimiseks.

Sõnumid - lubab sul saata sõnumeid õppejõududele ja lugeda nende vastuseid.

Materjalid - annab sulle ligipääsu erinevatele õppematerjalidele. Vali teema parempoolsest menüüst, jätka liikumist puus kuni jõuad leheni ja vajuta sellel, et avada materjal.
ISC süsteem kasutab kompetentsi põhist õpet mille eesmärgiks on õppimise tulemusena omandatudtugevad uued teadmised ja oskused. Selleks kasutatakse väikeseid elementaarkompetentse, mida tuleb uuesti ja uuesti lahendada, et veenduda, et uued oskused ajas püsima jääb. Kuna see lähenemine erineb paljustki sellest, millega tavaliselt ülikoolis kokku puutub, siis loodetavasti antud abimaterjal aitab selle metoodikaga paremini kohanduda. Kui sind huvitab antud metoodika sügavamalt, vaata publikatsioonide sektsiooni avalehel.

Kompetentsi põhise õppe põhimõtted:
  • Väikesed ülesanded, mis võtavad mõne minuti lahendamiseks
  • Sarnaste ülesannete/kompetentside kordamine ajas
  • Mälumudel, mis vähendab tulemusi ajas kui sa ülesandeid ei korda, et kinnitada oma oskusi
  • Aine läbimiseks ei ole kindlat arvu ülesandeid mida läbida tuleb - töö maht on individuaalne

Selleks, et alustada õppimist MyFieldil, tuleb lisada endale kursused kasutades pluss märki. See ei ole ametlik deklareerimine. Kui sa soovid hinnet ÕISi, tuleb sul kursus ka ametlikult läbi ÕISi deklareerida.

Pärast kursuse lisamist saad sa sellele ligi klikkides kursuse koodiga vahekaardile. Seejärel peaksid sa nägema väikeseid kastikesi, mis näitavad kursuse sisuks olevaid kompetentse. Neil kastikestel on erinevat värvi jooned ümber - osadel sinised, teistel punased. Need näitavad mis tüüpi ülesandeid nende tagant saab leida. Punane näitab, et antud kompetents sisaldab väikeseid teoreetilisi ülesandeid, mille lahendamiseks kulub umbes minut. Sinine näitab, et antud kompetentsiga on ka praktilisi ülesandeid, mille lahendamiseks läheb umbes paar minutit, kuna nad sisaldavad mitmeid samme ja/või mõõtmisi. Praktilised ülesanded on väga olulised uute kompetentside omandamisel ning sul läheb nende lahendamiseks vaja laborikiti.

Kui sa klikid kastile siis süsteem leiab sulle sobiva ülesande vastavalt valitud kompetentsile. Sa võid hiirega liikuda kasti kohale, et näha kompetentsi kirjeldust. Seejärel, lahenda ülesanne ja vajuta "Vasta", et ülesanne edastada. Ülesandeid hinnatakse automaatselt ja seejärel näidatakse sulle tulemusi. Tulemused on samuti esindatud kastikestega, mis näitavad erinevaid kompetentse (sh see, mille valisid), mida sa ülesande lahendades kasutasid. Kasti värv viitab kui edukalt kompetentsi kasutati - mida sinisem kast, seda paremini kompetentsi kasutati. Punane/oranz näitavad vigadega seotud kompetentse. Kui võimalik, kuvatakse ka kommentaar vigade kohta. Tulemuste kõrval on ka nupp, millega saad vajadusel võtta ühendust õppejõuga, et küsida täiendavaid küsimusi lahenduse kohta.
Kompetentside tasemed on 0st 127ni. Tase 88 on oluline, sest seda loetakse piiriks, millest ülevalpool eeldatakse, et oled kompetentsi omandanud. Pane tähele, et mälu mudel automaatselt korrigeerib tasemeid. Seega, võib juhtuda situatsioon kus sa lahendad ülesandeid kõrgel tasemel aga korrektsete lahendustega sinu kompetentsi tase ei tõuse. Kui see juhtub, võta antud kompetentsist väike paus. Proovi päeva, kahe pärast jälle et tõsta kompetentsi taset ja näidata mälu mudelile, et oled päriselt antud oskuse pädevalt omandanud.
Taseme 77 juures eeldatakse, et kompetents on sul omandatud ja sellega seotud punktid lähevad arvesse kursuse läbimise suunas. Neid punkte nimetatakse milli-ainepunktideks. Kui sa oled deklareerinud kursuse, mis on ametlikult 5 ECUd, siis sa vajad 5000 milli-ainepunkti, et ainet läbida (üldiselt). Pane aga tähele, et tehes vähem kõrgemal tasemel või rohkem madalal tasemel on sul võimalik samuti hindeid saada. Sa saad oma punktidel silma peal hoida "MyField" lehel iga kursuse juures. Pane tähele, et seal on kaks numbrid - esimene näitab punkte, mida sa oled omandanud tavalise õppetöö käigus. Need ei loe hinde saamisel. Sulgude sees tugevas kirjas on punktid, mis loevad lõpphindes. Alguses on kõik punktid kinnitamata (tavalised). Selleks, et neid kinnitada ja et nad loeks hinde saamisel, tuleb teha kontrolltöid.

Kontrolltöid tuleb teha kohapeal ja need sisaldavad sarnaseid ülesandeid (peamiselt) kompetentsidega, milles su tase on üle 77. Kui su kursus sisaldab ka praktilisi ülesandeid, siis antakse sulle kontrolltööd tehes automaatselt ka laborikohver. Kompetentsid, mida sa lahendad kontrolltöö ajal ja mille tase jääb üle 77, muutuvad kinnitatuks ja nendega seotud punktid loevad lõpphinde suunas. Seega, selleks, et läbida kursus, pead sa kinnitama kompetentsid kontrolltöös. Sa saad teha nii palju kontrolltöid kui soovid/jõuad. Keskmiselt tehakse 5-8 kontrolltööd tudengite poolt, kes aine edukalt läbivad. Enne esimest kontrolltööd peab sul olema kogunenud 1000 milliAinepunkti.

Kontrolltööle registreerimiseks kasuta parempoolset menüüd. Ole tähelepanelik, sest sa saad registreerida kahele erinevale tegevusele. Kui sa soovid kinnitada oma kompetentse, siis pead sa registreerima testile. Lisaks saad sa kasutada "Ajapakkumisi", et näidata oma huvi kindlal ajal kontrolltöö või laborite tegemise vastu. Palun pane tähele, et ajapakkumine ei asenda registreerimist ja ei garanteeri, et soovitud aeg välja pannakse. Mida rohkem õpilasi mingit aega soovib ning kui labor ja õppejõud on saadaval, on suur tõenäosus et antud aeg ka valikusse lisatakse.
Kui sa oled kogunud piisavalt palju punkte, et jõuda mõne hindeni (vajuta punktidele MyField lehel, et näha oma progressi), pakub süsteem sulle hinnet. Hinnet võidakse pakkuda sulle kontrolltöö ajal, kuid sa võid seda julgelt eirata. Niikaua kuni sul on piisavalt punkte, on hinne alati saadaval nupuna MyFieldil vastava kursuse juures. Sa võid aktsepteerida esimese hinde, mida süsteem pakub või jätkata töötamist et saada parem hinne. Pärast hinde võtmist, on sul võimalus antud kursus uuesti deklareerida aga sa kaotad oma kompetentside kinnitused. Lisaks on võimalik ÕISi õppejõul hinnet sisestada kuni 3 korda nii et ole veendunud, et soovid antud hinnet enne selle aktsepteerimist.
Nagu eespool mainitud - kompetentsi põhise õppega ei ole kindlat ülesannete arvu, mis tuleb läbida hinde saamiseks. Iga üks õpib meist oma tempo ja stiiliga. Seega mõned peavad aine läbimiseks tegema rohkem tööd kui teised. Kuna progress ei ole lineaarne on oht, et semestri lõpuks koguneb palju tööd ning mälu mudeli tõttu ei ole võimalik nii kõrget taset saavutada ku soovid. Seega on tugevalt soovitatav alustada tööd kohe semestri alguses ja töötada sujuvalt läbi semestri. Lisaks, tihti jäävad semestri lõppu ka keerukamad kompetentsid mille omandamine ei ole nii lihtne kui esimeste ja lihtsamate. Plaani oma aega targalt! Lisaks, kontrolli oma progressi nii vajutades punktidele MyFieldis kui kasutades profiili alt leitavat interaktiivset töölauda.
Kursuste jaoks, mis sisaldavad praktilisi eksperimente, on sul vaja kasutada laborikohvrit:
Kohver sisaldab kõike, mida sul läheb eksperimentide läbiviimiseks vaja. On eritüüpe kite ning kõik kitid on natuke varieeruvad sisaldades erinevaid komponente erinevate parameetritega. Seega kui kaks tudengit lahendavad täpselt sama ülesannet siis nende vastused ei ole samad, sest nende komponendid on erinevad.

Kohvreid saab laenutada kodus kasutamiseks (või kus iganes väljaspool laboriruumi) või sa võid registreerida laborisse ja kasutada kohvrit kohapeal, kus on õppejõud kellelt koheselt abi küsida. Esimesel korral on soovitav registreerida laborisse, kus sa saad küsida abi ja õppida kohvrit kasutama. Eriti soovitatav on see juhul kui sul ei ole varasemat kokkupuudet elektri aheldate ehitamisega. Laborisse registreerimiseks kasuta parempoolset menüüd. Ole tähelepanelik, sest sa saad registreerida kahele erinevale tegevusele. Kui sa soovid kasutada kohapeal kohvrid, siis pead sa registreerima laborisse. Lisaks saad sa kasutada "Ajapakkumisi", et näidata oma huvi kindlal ajal kontrolltöö või laborite tegemise vastu. Palun pane tähele, et ajapakkumine ei asenda registreerimist ja ei garanteeri, et soovitud aeg välja pannakse. Mida rohkem õpilasi mingit aega soovib ning kui labor ja õppejõud on saadaval, on suur tõenäosus et antud aeg ka valikusse lisatakse.

Kohvri broneerimiseks kasuta samuti parempoolset menüüd. Vaata, et sa valiksid sobiva kiti vastavalt oma õppetasemele ja vali aeg milleks soovid kiti laenutada. Kiti saab laenutada maksimaalselt nädalaks. Seejärel pead sa kiti tagasi tooma ja võid uue laenutada. Samuti on vajadusel võimalik paluda õppejõul kiti tähtaega pikeneda aga see on võimalik ainult siis kui sa laenutuse ajal oled päriselt kiti kasutanud. Kohvreid on loetud arv ning pole mõtet kohvrit laenutada selleks, et see nädala aega kasutamata nurgas seisaks samal ajal kui mõni teine tudeng sooviks seda õppimiseks kasutada.
Kui sa oled täitnud kohvri broneerimisvormi, pead sa leidma õppejõu, kes selle kiti sulle üle annaks ja süsteemis aktiveeriks. Kõige lihtsam on õppejõudu tabada laborist laboriaegadel. Samuti võib proovida tööaegadel õppejõude leida nende kabinettidest. Alles pärast õppejõu poolt aktiveerimist on kit sulle süsteemis kasutatav ja sa saad seda näha MyFieldist.
Aktiveeritud kit tähendab, et sulle võidakse anda praktilisi eksperimente, kui süsteem sulle sobiliku ülesannet valik. Kui sa kasutad süsteemi aga sul ei ole kohver käepärast, saad sa kohvri ajutiselt de aktiveerida klikkides kohvri nupule. De aktiveeritud kiti puhul ei pakuta sulle praktilisi ülesandeid. Sa saad teistkorda nupule klikkides kohvri taas aktiveerida. Kui sa logid sisse ja sulle on määratud kit, siis süsteem automaatselt aktiveerib selle.

Samuti aktiveeritakse kohver automaatselt kontrolltöö ajal kui su kursus sisaldab praktilisi ülesandeid. Kontrolltöö kohvrit ei saa de aktiveerida kontrolltöö jooksul. Kui sul on kohver laenutatud ja sa teed kontrolltööd, määratakse sulle uus kohver, mis on kontrolltöö jooksul aktiivne (mitte su laenutatud kohver). Seega kontrolltöö tegemiseks ei pea oma laenutatud kohvrit kaasa võtma.