Announcements
2020-01-30 11:36:04
The last time for test is 25. January 12.00 -13.59 ! This IS THE LAST DEADLINE !
The grades will be confirmed in ois in the evening of 25.january . The lab kit must be returned !
2020-01-21 13:46:40
Because interest of students in the environment are opened courses IAS0011 and IAS0012 (Circuits, systems, signals)
How to learn using ISC enironment (pdf)
Applies to all subjects !

Learning materials
2019-09-05 11:33:59
2019-09-04 09:03:21
The last time for test is 11. June at 12.00 -13.59 !
The grades will be confirmed in ois in the evening of 11. June .
2019-06-10 18:26:29
The last time for test is 11. June at 12.00 !
The grades will be confirmed in ois in the evening of 11. June .
2019-05-24 13:25:47
2019-05-13 10:14:01
2019-05-13 10:13:03
ATR0110 ja ISC0100 tudengitele !
Jootmiskoolitus toimub nädalal, mis algab 22. aprilliga.
Trükkplaadid on ära tellitud.

Koolituse läbinuid ja aruande esitanuid premeeritakse ISC keskonnas 500 punktiga.
Kes on teinud ise trükkplaadidisaini, saab 500 punkti veel lisaks.
. Laadige üles oma disain kas teise (digitaalskeem) või viienda (analoogskeem) kodutööna.
2019-03-25 09:27:41
ATR0110 ja ISC0100 tudengitele !
Jootmiskoolitus toimub nädalal, mis algab 22. aprilliga.
Täpsem info tulevikus. Selleks, et oma skeem ja trükkplaat selleks ajaks olemas oleks, peavad trükkplaadi failid õppejõu käes olema 22. märts !
Trükkplaadi skeemi võib valida kodutööde hulgast aga võib ka endal olemas olla.
Plaadi maksimumsuurus on 100x100 mm ja disain maksimaalselt kahekihiline .
Trükkplaadi disainifaile saab teha näiteks tasuta tarkvaraga Diptrace
Koolituse läbinuid ja aruande esitanuid premeeritakse ISC keskonnas vähemalt 500 punktiga.
2019-03-05 10:21:10