Announcements
2019-05-13 10:14:01
2019-05-13 10:13:03
ATR0110 ja ISC0100 tudengitele !
Jootmiskoolitus toimub nädalal, mis algab 22. aprilliga.
Trükkplaadid on ära tellitud.

Koolituse läbinuid ja aruande esitanuid premeeritakse ISC keskonnas 500 punktiga.
Kes on teinud ise trükkplaadidisaini, saab 500 punkti veel lisaks.
. Laadige üles oma disain kas teise (digitaalskeem) või viienda (analoogskeem) kodutööna.
2019-03-25 09:27:41
ATR0110 ja ISC0100 tudengitele !
Jootmiskoolitus toimub nädalal, mis algab 22. aprilliga.
Täpsem info tulevikus. Selleks, et oma skeem ja trükkplaat selleks ajaks olemas oleks, peavad trükkplaadi failid õppejõu käes olema 22. märts !
Trükkplaadi skeemi võib valida kodutööde hulgast aga võib ka endal olemas olla.
Plaadi maksimumsuurus on 100x100 mm ja disain maksimaalselt kahekihiline .
Trükkplaadi disainifaile saab teha näiteks tasuta tarkvaraga Diptrace
Koolituse läbinuid ja aruande esitanuid premeeritakse ISC keskonnas vähemalt 500 punktiga.
2019-03-05 10:21:10
2019-01-28 17:33:29
2019-01-28 17:32:34
The last time to do test is 19 january at 12.00 !
The grade will accepted when it is taken before 16.00 !
2019-01-10 12:02:00