Õppeainete kirjeldused

Küberelektroonika ISC0100


Link õppeinfosüsteemi ainekaardile


Kursus on mõeldud nendele, kelle jaoks elektroonika ei ole põhiline tegevus, Küll aga on kursuses antavad teadmised vajalikud kõigile, kes elektroonikaga oma põhierialal kokku puutuvad (robootika, infotehnoloogia).

Kursuses antakse ülevaade elektroonika alustest, põhilistest seadustest ning komponentide tööpõhimõtetest. Samuti leiavad kajastust nii analoog- kui ka digitaalblokkide põhilülitused(võimendid, filtrid, loogikalülitused). Käsitletakse ka elektoonikaseadmette ühendamist reaalse maailmaga (andurid, täiturid) ja teadmisi, mis on vajalikud elektroonikakomponentide lisamisel terviklikku süsteemi.

Mikroprotsessorsüsteemid IAS04030


Link õppeinfosüsteemi ainekaardile


Kursus on mõeldud neile, kes soovivad lähemalt tutvuda mikroprotsessori sisemise struktuuri ja käitumisega.

Kursuses käsitletakse laiatarbe mikrokontrolleri programmeerimist assemblerkeele tasemel,sisendeid-väljundeid elektroonika vaatenurgast , mäluhaldust ning seotud teemasid.

Kursuse õppimispõhimõte on „õpime tegutsedes“ . Ehk kursus on loodud interaktiivsesse õpikeskkonda isc.ttu.ee. Kõik kursused on jaotatud võimalikult väikesteks ülesanneteks. Kasutusel on kompetentsipõhisne õpe, mille eesmärgiks on õppimise tulemusena omandatudtugevad uued teadmised ja oskused. Selleks kasutatakse väikeseid elementaarkompetentse, mida tuleb vajadusel korduvalt lahendada, et veenduda, et uued oskused ajas püsima jäävad.

Kompetentsi põhise õppe põhimõtted:
  • Väikesed ülesanded, mis võtavad mõne minuti lahendamiseks
  • Sarnaste ülesannete/kompetentside kordamine ajas
  • Mälumudel, mis vähendab tulemusi ajas kui sa ülesandeid ei korda, et kinnitada oma oskusi
  • Aine läbimiseks ei ole kindlat arvu ülesandeid mida läbida tuleb - töö maht on individuaalne

Kasutusjuhend

Tagasisidet kursuse kohta saab anda läbi Google vormi .